dissabte, 5 d’abril de 2008

FONT DE BAIX


A la vora de Billeneta naix la font de Baix, ombrejada per grans àlbers blancs. El seu voltant ha estat habil.litat com a zona d´acampada.